Фирма за транспортни услуги и преместване на извънгабаритни товари - най голямото разнообразие на камион с кран (автокран) и други товароподемни камиони.

Товарен транспорт – камион с кран

Home / Камион с Кран / Товарен транспорт – камион с кран

Товарен транспорт – камион с кран

За да може да се превозват извънгабаритни отвари е нужно да притежавате определен тип транспорт ( камион с кран ). В повечето случай, за да се превозят тежки товари и съоръжения се използват платформи с ниски рамки и кран монтиран на камиона, които позволяват да се извозват тежки товари. Възможно е да се използва и плоска платформа. При тази платформа няма страничен ограничител и се разрешава превозването на огромни товари и се дава възможност да се транспортират машини и съоръжения, товари с извънгабаритни размери като с липсата на ограничители позволяват и на крана монтиран на камиона да може свободно да се върти и постави по най добрия начин извънгабаритния товар. Посредством товарните платформи с ниска рамка се транспортират извънгабаритни товари като:

– Огромни цистерни;
– Техника или машини за добив на нефт;
– Машини за напояване, трактори, комбайни;
– Транспортиране на строителни машини;
– Транспортиране на металообработващи машини;

Една по-обособена тенденция в транспортирането е превоза на извън габаритните товари, машини и оборудване. Някой фирми предпочитат да използват ниска платформа с товароносимост над десет тона. Възможно е да се ползва и модулна техника. Тя дава възможност да се извършва превозване на товари, тежащи стотина и повече тона. Машините и оборудването за строителството се транспортират със специални полуремаркета. Тяхната платформа позволява да се натовари целия товар. Полуремаркетата, пригодени за тежкотоварни и извънгабаритни товари се употребяват за превозване на техника и оборудване за ремонта на пътища, строителството или производството. При превозването на товари с тежки камиони за обособена характеристика се приема, че автокран-камиона притежава максимална товароносимост, голяма платформа, размери и височина.

При превозване на машини с обикновен камион се използва полуремарке, което позволява транспортирането на високи и не разглобени съоръжения. Помещението за товара се разполага между задната част на полуремаркето и задните оси. Тази площ е снижена, за да може да се слагат и големи товари. В случай, че по-високите товари се поставят върху полуремаркета, които не са пригодени за по-високите товари може да възникнат проблеми, които най-често са свързани с разрешената височина по пътищата.
Превозването на извънгабаритните товари в чужбина е много популярен и се използва за превозване на различни стоки, машини и съоръжения. Интернационалната търговия и  производството непрекъснато нарастват. Това поражда необходимостта от транспортни средства, които да обслужват нестихващия поток. Производителите и търговците използват услугите на транспортните фирми, за да може да обезпечат дейностите си. Специалистите в областта на транспортните услуги ще ви осигурят превозването на извънгабаритните товари професионално, качествено и съобразено с зададените от вас срокове.

транспортни услуги

.....................................