При подбор на транспортна фирма за преместване на тежки машини и съоръжения е необходимо да се взема в предвид няколко фактора: Оглед на мястото Първото нещо, което трябва да се направи е оглед на място от професионалисти в областта. При огледа на място е необходимо да се отговори точно на въпросите на професионалиста. По такъв ..
Read more