Много често се налага да ползваме услугите на фирми, отдаващи автокранове под наем. В такива случаи имаме нужда от професионалисти в областта. Това са хората, които отговарят за правилното закачане и укрепване на товара. Те са специалистите, които трябва да изберат правилната съвкупност от въжета или вериги, начина на закачане, да обезопасят района на повдигането, ..
Read more