Фирма за транспортни услуги и преместване на извънгабаритни товари - най голямото разнообразие на камион с кран (автокран) и други товароподемни камиони.

Услуги с автокран – изисквания и спецификации

Home / Камион с Кран / Услуги с автокран – изисквания и спецификации

Услуги с автокран – изисквания и спецификации

При работата с автокрана е нужно оператора на крана да притежава свидетелство за завършен курс. Задължението, което поема водача на автокрана е пряко обвързана с безопасността на хората, които работят заедно с него. Ежедневните инструктажи са от много голямо значение при услугите с автокранове. По такъв начин интелектуалните способности на водача на автокрана се повишава все повече и повече.

Управителят на предприятието е задължен да купи ревизионна книга веднага след като се сдобие с автокрана. В нея се записват забележките на контролните органи на трудовото законодателство. Прави се заверка от контролните органи и в случай на оглед от контролните органи книгата се връчва от управителя. В случай, че предприятието няма на разположение такава книга, глобата която трябва да заплати е в много голям размер. Ревизионната книга е необходимо да се пази във хранилището на предприятието, тя е неразделна част от камиона на които е монтиран автокрана. Това са главните изисквания при извършването на услуги с автокран.

След като някое предприятие или частно лице изпитва необходимост от услугите с автокран е нужно само да намери в Интернет такава услуга. Подобни услуги се предлагат само от специализирани фирми, които имат на разположение професионална техника (камион с кран, автокран).

Те биха могли да ви предложат богат набор от услуги, обвързани с много видове автокранове. За да възползвате от услуги с автокран е препоръчително да си направите списък с такива и да изясните какво точно ще пренасяте. Автокрановете са няколко типа, това се влияе от товароподемността на крана. Най-малката товароподемност, която може да поеме автокрана в два тона, а най-високата сто тона. Подборът, които трябва да осъществите за повдигане на товара зависи напълно от товароносимостта на камиона.

Цената за тази услуга се определя от разстоянието, товароносимостта на товара и трудността на извършваната дейност. Подборът, които трябва да извършите за повдигането на товара се определя главно от товароподемността на камиона.

 

 

транспортни услуги