Фирма за транспортни услуги и преместване на извънгабаритни товари - най голямото разнообразие на камион с кран (автокран) и други товароподемни камиони.

Превозване на насипни товари

Home / Камион с Кран / Превозване на насипни товари

Превозване на насипни товари

За всички, които се свързват с дейности по транспортирането не е тайна обстоятелството, че всички видове товари имат характерни методики при тяхното транспортиране. Нещо повече всяка определен артикул подлежи на различни правила на транспортиране. Например, по-специфичен е преноса на насипни товари и тяхното превозване прецизно се наблюдава от регулиращите органи.

Тези товари в обикновено се извозват с камиони. Макар че за някои товари в насипно състояние, като захар и варовик се изисква специфични превозни средства и тяхното транспортиране се извършва посредством резервоарни цистерни. В предвид факта, че тези товари са по-скоро отклонение ще се спрем на изискванията към обичайните товари в насипно състояние. Вече уточнихме, че тези товари се транспортират от самосвали и товара трябва да се наблюдава да не превиши ръба на страничното ограждение.

Наложително е да се наблюдава дали транспортирания товар по време на движение не се изсипе на пътното платно. За да предотвратите това е нужно превозвания товар да бъде закрит с брезент или друг по-плътен материал. Това не само ще защити товара от изсипване, но и ще го защити от влага и други атмосферно влияния.

Нужно е да отбележим факта, че през последните години транспортните предприятия започнаха да разглеждат превозването на товари в насипно състояние, като загуба на време и предпочитат да ползват специални контейнери за товарите в насипно състояние. Също така ползването на контейнери премахва нуждата от подготовка на камиона за превозване на насипни товари и контейнера подсигурява необходимите нормативни изисквания.

Нужно е да отбележим също така, че при превозването на контейнери е нужно да се подсигури допълнително оборудване. При обичайното транспортиране посредством самосвал това не е нужно, понеже въпросните камиони се разтоварват отделно. При превозването на товари в насипно състояние отговорността пред контролните органи е на превозвача. За тази цел той трябва да подготви безпроблемното транспортиране на товара.

транспортни услуги

...................................