Фирма за транспортни услуги и преместване на извънгабаритни товари - най голямото разнообразие на камион с кран (автокран) и други товароподемни камиони.

Новини

Home / Новини

Новини

Добрия партньор се доказва в извънредни ситуации, често трудни. За това и що се отнася до осигуряването на транспортно обслужване с или без групажен транспор в празнични дни – ние сме насреща.

Време е за групажен транспорт по празниците

При поредната за месец май серия от празнични дни, ние отново ще осигурим спокойствието на своите клиенти, за това че товарите им ще се движат сигурно, по-график, а и ще имат постоянна информация дали всичко с тях е наред.

Останалата част от Европа не се движи с българския празничен график, за това и ние предлагаме групажен транспорт по празниците.

Направления за групажен транспорт:

Групажен транспорт към Гърция
Групажен транспорт към Румъния
Групажен транспорт към Италия
Групажен транспорт към Испания
Групажен транспорт към Германия

Студенти Предлагаме групажен транспорт от и до България по основните европейски направления: групаж до Германия, групаж до Гърция, групаж до Испания и други.
Изберете услуга по вашето направление, а организацията е наша грижа. Ние поставяме вашите интереси на първо място.

Предлагаме групажи за транспортни услуги за опасни, безопасни и хладилни превози:
Транспортираме опасни товари;
Транспорт на безопасни товари;
Транспорт на изискващи хладилен режим;
Автомобили за групажен транспорт:

Големи камиони: 120 кубически метра скачени камиони;
Среден размер: 90 кубически метра. Прицеп (13.6 метра);
Солови автомобили: от 3 до 7 тона полезен товар;
групажен транспорт
групажен транспорт
Групажи по транспортни средства:
Групаж в хладилни камиони;
Групаж във фургони;

Предлагаме всички видове транспортни услуги с автомобилен транспорт, морски транспорт – контейнерен, въздушен транспорт, железопътен товарен транспорт и митническо обслужване.

Извършваме: транспорт на цели, групажни, опасни /ADR/ и хладилни товари при най-добри условия. Включително предлагаме групажен транспорт по празниците, сега и за следващата серия.

транспортни услуги