Фирма за транспортни услуги и преместване на извънгабаритни товари - най голямото разнообразие на камион с кран (автокран) и други товароподемни камиони.

Избор на транспортна фирма за преместване

Home / Камион с Кран / Избор на транспортна фирма за преместване

Избор на транспортна фирма за преместване

При подбор на транспортна фирма за преместване на тежки машини и съоръжения е необходимо да се взема в предвид няколко фактора:

  • Оглед на мястото

Първото нещо, което трябва да се направи е оглед на място от професионалисти в областта. При огледа на място е необходимо да се отговори точно на въпросите на професионалиста. По такъв начин се гарантира, че всички особености на конкретното съоръжение ще се вземат в предвид. Така ще се гарантира и липсата на неизправности при преместването на товара.
Оглед на мястото, където ще се преместват съоръженията също е много важен. Това се налага, понеже може да се наложи промяна на позиционирането на даденото съоръжение.

  • Цена на транспортната услуга

Всички цени на транспортните услуги са ясно написани и са в зависимост от разстоянието на преместването.
Необходимо е да се посочи какви допълнителни операции биха могли да се включат в офертата.

  • Преместване на съоръжения

Преместването на съоръженията се осъществява на няколко етапа.
При самата подготовка е необходимо да се осигури свободна работна площ. Също така е нужно да има представител на клиента в случай, че се наложи да някаква допълнителна операция. Опаковането на съоръженията и машините се осъществява при необходимост.

  • Укрепване на товара

Укрепването на товара е неизменна част от преместването на товара. На практика стоките, които се товарят имат нужда от укрепване, понеже винаги остават малки луфтове между тях и каросерията. Най-популярните средства за укрепване на товари са полиестерните колани.

транспортни услуги